Dagbamba

Ghana tingbanni zuliya

Dagbamba nyɛla zuliya ban be tudu yaɣili. Bɛ asali nyɛla Naa Gbewaa. Bɛ yaa bɛla Dagbaŋ pulini ka bi lee tɛli anduniya zaa. Bɛ na zuɣu n-nyɛ Ndan Yaan Naa ka o nayili maa be Naya (Yendi) bee Yeni

Kundivihira mali niŋ