Dagbamba

Dagbamba nyɛla zuliya ban be tuduu yaɣili. Bɛ asali nyɛla Naa Gbewaa. Bɛ yaa bela Dagbaŋ pulini ka bi lee tɛli anduniya zaa. Bɛ na zuɣu n-nyɛ Ndan Yaan Naa ka o nayili maa be Naya (Yendi).

KundivihiraEdit