Dagbamba

Dagbamba[1] nyɛla zuliya ban be tudu yaɣili. Bɛ yaa biɛla Dagbaŋ pulini ka bɛ lee tɛli andunia zaa. Bɛ na zuɣu n-nyɛ Ndaan Yaa Naa[2] ka o nayili maa be Naya (Yendi). Dagbamba ni yɛri bal'shɛli n nyɛ dagbanli. Bɛ mini Mohi kpɛriti pam (dachɛhi n nyɛ ba). Dagbamba Naa n-nyɛ Yaa naa, ŋuni nyɛ dagbaŋ'na zuɣu ŋun lehiri Nabihi dagbaŋ. Dabamba bindiri[3] kpani n-nyɛ saɣim mini bɛra, to n pali toli (maan'kuuni), kuuka, salinvɔɣu bee to n pali toli (maan'mahili).

Dagbaŋ Ni Pili ShɛmEdit

KundivihiraEdit

  1. "Dagomba people", Wikipedia (in English), 2021-09-22, retrieved 2021-11-21
  2. dagomba | About the Dagomba (en-US).
  3. Mireri, Julian (2020-10-20). Mole-Dagbon tribe: History, food, dance, languages, facts (en).