Sabita

Sabita nyela ti biɛhisi shee mini ti ʒilɛli ni kashi niŋbu[1]. Di nyɛla binshɛli din mali bukaata pam ti ti ʒineli ni ni ti daalaa fei.Yuuni 2008 Ghana daa nyela ban niŋ vihigu zaŋ jandi sabita polo.Palo ni saɣiri bahibu ti pahi yɔɣuni damdibu yiriŋ daa nyela bin sheli vihigu bandibi ŋɔ ni daa yuli nya ka daa kpaŋsi asanza nim ti pahi yɛli kadi zani kpamba ni bi kpaŋmi bi maŋa ka ti tooi tuhi kari lala yɛlmuɣisira ŋɔ.

Sabita
activity, concept
Subclass ofhygiene, environmental factor, environmental policy Mali niŋ
Practiced bysanitation worker Mali niŋ

Di daafaaniEdit

  1. Di che ka ti ʒilɛli ni puuni ne
  2. Di kpaŋsiri alaafee ti biɛhigu ni
  3. Di vuuri bineen biɛri biɛhigu ni

Di Kpaŋsibu soyaEdit

Di kalinsi barina nimaEdit

KundivihiraEdit