Tiŋgbana Naŋgban Yini Laɣiŋgu

Tiŋgbana Naŋgban Yini Laɣiŋgu bee Yunaitid Neishins (United Nations, UN) nyɛla dunia laɣingu shɛli beni kpa yuuni 1941.[1]

UN Laɣingu Flagi

UN Kparibɔɣiri mali niŋ

Kundivihira mali niŋ

  1. Nations, United. United Nations | Peace, dignity and equality on a healthy planet (en).