Naa Nyaɣisi daa nyɛla Naa Shitɔbu bi' so ŋun daa ŋmɛri tindaannima ka zaŋdi o bihi bee o bapirinima ʒiini la.O salima n-daa nyɛ tindaannima dabarizaana, tandɔɣu leei mɔɣili ka tankpaa lɛbi zoli. O nam dibu daa gbaala yuuni 1415 ti kpa 1432.

O piligu

mali niŋ

O Nam dibu

mali niŋ

Kundivihira

mali niŋ