E-Class

Hoo, Ghana

Hoo n-nyɛ Volta Region din be Ghana la tinzuɣu. Di mali ya biɛlim ka di zooi. Di ya biɛlim maa nyɛla din me m pe zani viɛnyala.[1]


Kundivihira mali niŋ

  1. https://www.britannica.com/place/Ho-Ghana