Gbanzaba

E-ClassSymbol e class.svg

Gbanzaba
Capri - 7224.jpg
profession, Tuma
Subclass ofshoemakers and related workers, fashion person, leatherworker Mali niŋ
Pahi lahyperlocal manufacturing Mali niŋ
Tuma ŋɔ ni jɛndi yaɣi shɛlishoemaking Mali niŋ
Patron saintCrispin and Crispinian, Saint Spyridon Mali niŋ
Di bukaata nimaQ3295127, last, Hole Punch Tool, shoemakers workshop Mali niŋ


Gbanzaba nyɛla ninvuɣ'so ŋun tumdi gbanzab' tuma. Gbanzab'nim n n-ye ban maani ti namdanim mini ti baagi nima.

Di PiliguEdit

Di Anfaani:Edit

a.

KundivihiraEdit