Diyɛli

tiŋ din be Ghana tudu, Savelugu Municipal

E-ClassSymbol e class.svg

Diyɛli
tiŋa, tiŋkpaŋa
Bala yɛlibu, sabbu bee buɣisibuDagbanli Mali niŋ
Dunia yaɣiliAfrica Mali niŋ
TiŋaGhana Mali niŋ
Din be shɛli polonaSavulugu Municipal District Mali niŋ
Dini be shɛliTudu yaɣili Mali niŋ
Tiŋgbaŋ yaɣili calinli9°50′43″N 0°51′56″W Mali niŋ
Wakati luɣiliUTC±00:00 Mali niŋ
Bal' tɔɣasiraDagbanli Mali niŋ


Diyɛli nyɛla tiŋ' shɛli din be Savelugu Municipal Assembly, Northern Region, Ghana tiŋgbani puuni.

TaarihiEdit

Lahabali wuhiya ni na'so n-daa beni nyɛ na'kpeeni ka mali bukatanim' pam. Ka di daa yi niŋ daliri ka so chani o sani, ŋun deei yi ti paagi o ka o nina ayi ŋɔ nya o, o yɛri o mi ni o di yɛli din be o sani ka ŋun baŋ. Lala mi n-daa shiri nyɛ li. Ŋun dee daa yi nya nira, nir' ŋɔ ti yɛn yɛli o ni mali shɛli la, ŋun pun yɛn baŋ li mi hali ka binshɛli din be o suhu ni gba. Dina n-nyɛ bɛ dii goligi lala Naa maa yuli 'Di Yɛli La m baŋ Naa. Lala zuɣu n-che ka bɛ booni o tiŋ maa DIYELI, ka salindi li 'Kambaŋyili' maa. Di piligu daa nyɛla 'Di Yɛli Ka m Baŋ'.
pun
TarisiEdit

SalimaEdit

Di salima n-nyɛ 'Kambaŋyili'.

Di NanimaEdit

Di ShikuruEdit

KundivihiraEdit