Diɣi

Diɣi nyɛla binshɛli ti ni yuuni nyari ti maŋa di puuni. Diɣi nyɛla din yihiri binshɛli kan bɛ ni zaŋ zali di tooni na di puuni.

Diɣi
Mirror.globe.arp.500pix.jpg
Tuma

KundivihiraEdit