Ŋun su soua

Piimi ŋun yɛn zaŋ tum  
Lihimi user bɔŋbɔŋBɔŋbɔŋ yulibuuser AFAIBRAHIM (yɛlmi yaɣilitɔŋsatarili | tohibu)

Implicit member of: Autoconfirmed users

Lan yiko kpɛbu

Kpɛbu maa ni binyɛra bi doli taba