Hubei: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

correction
(Created page with "Hubei *Hubei* (a yi bora Hupeh) nyɛla tiŋ' shɛli din di bi baɣi kuliga ka be People's Republic of China, ka be China yaɣ' shɛli din yuli booni Central China region la....")
 
(correction)
Hubei
 
<nowiki>*</nowiki>Hubei* (a yi bora Hupeh) nyɛla tiŋ' shɛli din di bi baɣi kuliga ka be People's Republic of China, ka be China yaɣ' shɛli din yuli booni Central China region la. Di ni be yaɣ' shɛli maa yuli gbunni n-nye " mɔɣili Tudu nu' zuɣu", ka lala yuli ŋɔ jɛndila di ni be Dongting Kuliga tudu nu' zuɣu la.[6] Lala yaɣili maa tiŋ zuɣu, Wuhan, n- nyɛ gɔrim, siyaasa, kaya ni taɣada, ni dabiligu yɛlitɔɣa ni mali yaa pam China sunsuuni.
 
 
Hubei yuli ŋɔ maa nyɛla bɛ ni ŋmaai shɛli jia ***** gbana puuni, yuun' kurumbun ni ha yuli n-nyɛ li ka di jɛndi yaɣili maa wuliŋ puhili polo tun State of E of the Western Zhou dynasty of c 1045-771 BCE; bɛ ni tooi mi Hubei ni yu' shɛli n-nyɛ ****(#) ( yuli maa yila tiŋ' shɛli din mali yaa pam ka bɛ booni li Chu la ni na, din daa be lala yaɣili maa Eastern Zhou dynasty la zaamani yuuni 770-256 BCE). Hubei bala daansi ni Henan yaɣili zaŋ kpa tudu polo, m-ba daansi ni Anhui zaŋ labi wuliŋ puhili polo, m-ba daansi ni Jiangxi zaŋ labi southeast polo, m-ba daansi ni Hunan zaŋ labi south polo, m-ba daansi ni Chongqing zaŋ labi wuliŋ luhili polo, ka ba daansi ni Shaanxi zaŋ labi northwest polo. Three Gorges Dam kul' shɛli din yuli duri pam la bela Yichang din be yaɣili maa wuliŋ luhili la.
700

edits