Buɣim Chuɣu: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

 
==Zuliya Shɛba Ban Tɔri Buɣim==
Zuliya shɛba ban tɔri Buɣim n-nyɛ: Dagbamba, Nanumba, Zabaɣisi, ŋmampurisiŋmamprisi, Kusahi, Mohi, Gurinsi, Kpunkpaamba ni ban pahi.
 
Zuliya ŋɔ zaa nyɛla ban tɔri buɣim ka di daliri nyɛla bɛ zaa yila Naa Gbewaa zuliya ni na, gbaai yihi kpunkpaamba. Amaa bɛ gba puhirili ka di daliri nyɛla bɛ ni be Naa Gbewaa sulinsi ni la zuɣu.
769

edits