Buɣim Chuɣu: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

m
Re-arrange sentence in Bugum chugu tobu dabisili
m (Re-arrange sentence in Bugum chugu tobu dabisili)
Tags: Nin'nyabu mali niŋ Nucheeni baŋ zuɣu mali niŋ Nuchebaŋ web malniŋ
 
== Buɣim Chuɣu Tɔbu Dabsili ==
Buɣim tɔbu piinila saɣidihili nyaaŋa. Din dali maa bindirigu nyɛla bindiri gahindili dama nima n -kuli nyɛli ʒii zaa. Daŋ kpamba zaŋdila saɣibora m-pa goma zuɣu ni kpiinkura gba di. Pɔi ka yuŋ zibi, niriba yɛn zaŋla lala saha ŋɔ m-mali bɛ tobu tima shɛŋa ti ni booni noli wuna. Jɛbihi gba nyɛla bɛ ni tibigi shɛba, ka tiri ba pina ni bɛ bo alibarika bɛ sani, bɛ ni yɛn chaŋ nimohi chandi shɛli maa zuɣu.
 
Shɛba gba zaŋdila dabaa awɔi dali ŋɔ wuntaŋ ni n-zahindi bɛ tima pɔi ka yuŋ naai zibi. Nayili sampaani ka Naa Limam niŋ nimmohi Nayili sampaani m-maani sabba sɔŋda n-guhiri yuŋ.
 
Buɣim tɔbu dali yuŋ saɣidihili nyaaŋa, guŋgɔŋ' karili yɛn kumla nayili sambanni. Guŋgɔŋ ŋɔ kumsi yɛn laɣimla bihi ni ninkura nayili pɔi ka buɣim tɔbu ŋɔ naan yi pili. Kpambaliba n-yɛn zaŋ Naa yina ka o ti di zamaatu maa alizama. O yɛn zaŋla saha bihi n-wuhi kali ŋɔ ni pili shɛm hali ti paai zuŋɔ. O lahi yɛn saɣisila salo maa zaŋ kpa tuun' shɛŋa din ni tooi saɣim chuɣu maa zaɣi vɛil’tali.
198

edits