Buɣim Chuɣu: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

Shɛba gba zaŋdila dabaa awɔi dali ŋɔ wuntaŋ ni n-zahindi bɛ tima pɔi ka yuŋ naai zibi. Nayili sampaani ka Naa Limam niŋ nimmohi m-maani sabba sɔŋda n-guhiri yuŋ.
 
Buɣim tɔbu dali yuŋ saɣidihili nyaaŋa, guŋgɔŋ' karili yɛn kumla nayili samban'nisambanni. Guŋgɔŋ ŋɔ kumsi yɛn laɣimla bihi ni ninkura nayili pɔi ka buɣim tɔbu ŋɔ naan yi pili. Kpambaliba n-yɛn zaŋ Naa yina ka o ti di zamaatu maa alizama. O yɛn zaŋla saha bihi n-wuhi kali ŋɔ ni pili shɛm hali ti paai zuŋɔ. O lahi yɛn saɣisila salo maa zaŋ kpa tuun' shɛŋa din ni tooi saɣim chuɣu maa zaɣi vɛil’tali.
 
Naa n-yɛn taai buɣim maa tuuli, ka [[kpambaliba]] mi taai o sani, ka salo maa gba taai taba sani hali ni ŋun bahindi nyaaŋa. Naa bi pahiri ban chani buɣim tɔbu ŋɔ ni, o yɛn doliba mi n-chaŋ bɛla ka labi zɔŋ ni.
769

edits